Komitee vir 2016 verkies


Die komitee vir 2016 is die afgelop week verkies en is soos volg:

PRESIDENT Fredi Linder

MANS KAPTEIN Maurice Carr

VISE-KAPTEIN Jannie Durr

SEKRETARIS Henry April

TESOURIER Buks Koekemoer

ADDISIONELE LEDE Stephan Viljoen

Jonny Weil

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Pinterest App Icon