Houespel uitslae vir Januarie 2017


Die Maandelikse Houespel vir 2017 het op Saterdag 21 Januarie afgeskop. Die dag is geborg deur Jonny Weil en Jannie Durr. Na afloop van die dag se gholf is daar ‘n heerlike Stompneus braai gehou. Baie dankie aan Johan Nieuwoudt wat die vis en brood verskaf het en Stephen Fourie en Andre Theron wat gebraai het. Die uislae was as volg:

Koos Spangenberg 66

Coenraad Van Graan 68

Herman Swanepoel 69

Andre Kriel 71

Tiaan Genade 71

Jannie Smit 71

Stephen Fourie 72

Maurice Carr 72

Henry April 73

Maans Wiese 74

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Pinterest App Icon